Källkritk

Jag har använt många olika källor till det här arbetet. Källorna jag valde valde jag för att jag litade på dem, men torts detta valde jag att dubbelkolla allt med andra sidor. Speciellt de sidor jag inte hade hört talas om innan, och sidor som alla kan ändra, t.ex. Wikipedia. NE.se var den källan jag använde mest och det gjorde jag endast för att jag vet att den sidan är skriven av utbildade människor, och endast finns till för att informera om riktiga saker.